Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

 

Paweł Kaczorowski
Adwokat 

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie własności intelektualnej. Doradza w zakresie procesów korporacyjnych, takich jak tworzenie i restrukturyzacja spółek oraz transakcje joint venture. Uczestniczył też w licznych projektach inwestycyjnych z zakresu R&D oraz związanych z nowoczesnymi technologiami, obejmującymi w szczególności dostawę i wdrożenie systemów informatycznych oraz świadczenia usług wsparcia. Z racji uczestniczenia w kilku radach nadzorczych spółek akcyjnych posiada duże doświadczenia w sprawach korporacyjnych. Obecnie członek Rady Nadzorczej ERGIS S.A. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. 

Grzegorz Krawczyk

Adwokat 

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz sporach sądowych. Prowadzi sprawy rodzinne oraz postępowania sądowe dotyczące uchwał organów osób prawnych oraz odpowiedzialności członków zarządu spółek. Zajmuje się również prawem karnym gospodarczym („white collar crimes”). 

Absolwent Uczelni Łazarskiego. 

 

 

 

Marek Sikona

Adwokat 

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie kontraktów. Doradza w procesach inwestycyjnych, w tym start up, oraz zagadnieniach związanych z tworzeniem i restrukturyzacją spółek. Zajmuje się także transakcjami związanymi z branżą nowych technologii, w tym projektami wdrożeniowymi. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również studia na Erasmus Universiteit Rotterdam. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.  

Arkadiusz Radek

Adwokat 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nowoczesnych technologii i rynku IT oraz sporach sądowych. Doradza w sprawach dotyczących świadczenia usług płatniczych, w zakresie umów licencyjnych oraz innych kontraktów związanych z przenoszeniem praw własności intelektualnej. Ponadto prowadzi spory o zapłatę przed sądami różnych szczebli oraz sprawy karne związane z popełnieniem przestępstw gospodarczych na szkodę przedsiębiorców. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim.

Mirosław Sajewicz

Adwokat 

Specjalizuje się w sporach sądowych. Doradza w zakresie postępowań związanych
z wykonywaniem umów konsorcjum oraz zamówień publicznych, jak również w sprawach dotyczących nowoczesnych technologii. Zajmuje się również prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim. 

Karolina Legierska

Radca prawny 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, z handlem elektronicznym a także w prawie konsumenckim. Doradza w sprawach zgodności działalności przedsiębiorców z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posługuje się językiem angielskim. 

Jakub Grot

Aplikant adwokacki 

Wspiera prowadzenie spraw sądowych oraz innych procesów prawnych, w których uczestniczy kancelaria. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, m.in. w zakresie prawa cywilnego i handlowego. 

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył również studia na Univerza v Mariboru. Posługuje się językiem angielskim oraz słoweńskim.