kreatywność otwartość

pasja odpowiedzialność

bezpieczeństwo zaufanie

Co robimy?

Obsługa biznesu

Od wielu lat obsługujemy mały i duży biznes w najważniejszych obszarach prawnych. Zakładanie spółek, akwizycje przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach oraz bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych nie mają dla nas tajemnic. Zdobyte przez nas doświadczenie potwierdzają liczne procesy prawne, w których uczestniczyliśmy lub nadal uczestniczymy:

 • doradzamy w procesie zakładania i likwidacji spółek prawa handlowego, uwzględniając przeróżne konfiguracje i zależności między wspólnikami,
 • prowadzimy restrukturyzację i optymalizację form prawnych działających spółek i innych podmiotów,
 • wspieramy naszych klientów w korporacyjnych i formalnoprawnych aspektach ich działalności tworząc ramy prawne dla projektów korporacyjnych oraz biorąc udział w zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach,
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek i indywidualnych przedsiębiorców,
 • opracowujemy dla naszych klientów ramy prawne prowadzenia przez nich sklepów internetowych oraz wspieramy w zagadnieniach dotyczących handlu elektronicznego oraz praw konsumenta,
 • doradzamy w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Umowy

Podstawą działalności każdego biznesu są dobrze sporządzone umowy, nieważne czy dotyczą one Twoich kontrahentów, czy też pracowników lub współpracowników Twojej firmy. Przygotowywane przez nas umowy cechuje klarowność i dbałość o zabezpieczenie interesów klienta. Spośród tysięcy sporządzonych przez nas kontraktów, wyróżniamy w szczególności:

 • umowy inwestycyjne, w tym związane z rozpoczynaniem działalności przez start-upy oraz pozyskiwaniem finansowania,
 • umowy nabywania, wdrażania i wsparcia urządzeń i systemów informatycznych, w tym dla sektora bankowego i telekomunikacyjnego,
 • umowy w zakresie praw własności intelektualnej, dotyczące programów komputerowych, rozwiązań technicznych oraz prac badawczo-rozwojowych i patentów,
 • kontrakty menedżerskie i umowy o pracę na różnych szczeblach zarządzania,
 • umowy dotyczące nieruchomości – sprzedaży, najmu i dzierżawy,

Własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej to jeden z najważniejszych aspektów współczesnego rynku i jedna z podstawowych dziedzin działalności naszej kancelarii. Wiemy jak ważne jest należyte zabezpieczenie Twojej twórczości oraz jej ochrona przed naruszeniami. Naszymi klientami są firmy realizujące duże projekty z zakresu nowoczesnych technologii oraz R&D. W tym obszarze posiadamy doświadczenie obejmujące między innymi:

 • sporządziliśmy kilkaset kontraktów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na programy komputerowe, utwory wizualne, rozwiązania technologiczne oraz na wynalazki,
 • doprowadzaliśmy do usunięcia utworów naszych klientów opublikowanych na serwisach internetowych z naruszeniem prawa,
 • udzielaliśmy wsparcia w innych sprawach dotyczących praw autorskich oraz własności przemysłowej,

Spory sądowe

Niestety, nie każdy spór można zakończyć polubownie. Od wielu lat reprezentujemy interesy naszych klientów przed sądami w całej Polsce. Dowodem tego, że możesz nam zaufać, są zakończone przez nas z sukcesem procesy sądowe obejmujące:

 • liczne postępowania o zapłatę, w tym sprawy o znacznej wartości przedmiotu sporu,
 • kilkadziesiąt postępowań z tytułu odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzonych zarówno z punktu widzenia wierzyciela, jak i pozwanego członka zarządu
 • spory między wspólnikami, w tym postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek i innych podmiotów,
 • spory o nieruchomości, dotyczące własności, zasad korzystania oraz rozliczeń miedzy współwłaścicielami.

Zamówienia publiczne

Uczestnictwo w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne to istotna część działalności wielu naszych klientów. Doradzamy w bieżących kontaktach z zamawiającym i opracowywaniu strategii działania w danym postępowaniu. Sporządzamy również dokumenty związane z tworzeniem konsorcjów. W tym obszarze nasze osiągnięcia wyglądają następująco:

 • opracowaliśmy kilkadziesiąt umów konsorcjum, jak i rozwiązywaliśmy sporne kwestie pomiędzy konsorcjantami.
 • doradzaliśmy w licznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z zakresu IT,
  w szczególności dotyczących projektów wdrożeniowych.

Ochrona danych osobowych

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych odgrywają coraz większą rolę w działalności każdego przedsiębiorcy. Zabezpieczanie prawne w tym zakresie będzie zyskiwało na znaczeniu z powodu ciągłej ewolucji przepisów prawa, w tym prawa europejskiego. Wiemy, czego potrzebuje Twoja firma w tym zakresie, ponieważ:

 • opracowaliśmy kilkanaście umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom, w tym spoza Unii Europejskiej
 • sporządziliśmy wiele regulaminów związanych z administrowaniem i udostępnianiem danych osobowych
 • rozwiązywaliśmy sytuacje sporne związane w wykorzystywaniem danych osobowych naszych klientów

Sprawy karno-gospodarcze

Nieodłączną częścią każdej działalności biznesowej jest ryzyko kontaktu z prawem karnym. Potrafimy ochronić Twoje interesy w starciu z organami ścigania oraz sądami lub nieuczciwymi kontrahentami. Działamy nie tylko jako obrońcy, lecz również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych. Wiemy jak ważne jest nadzorowanie takich postepowań i dbałość o ich przebieg, ponieważ:

 • Reprezentowaliśmy naszych klientów w kilkudziesięciu postępowaniach przygotowawczych
  i sądowych z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego.
 • Doprowadziliśmy do postawienia zarzutów sprawcom przestępstw popełnionych na szkodę naszych klientów

Prywatny prawnik

Wiemy jak ważny jest Twój komfort w różnych obszarach życia, nie tylko działalności biznesowej. Możemy zadbać o Twoje prywatne zagadnienia prawne, ponieważ: 

 • prowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań o rozwód i podział majątku,
 • regulowaliśmy stan prawny nieruchomości, w tym poprzez prowadzenie spraw o zasiedzenie lub uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadziliśmy z sukcesem spory o ochronę dóbr osobistych,
 • wspieraliśmy naszych klientów w regulowaniu kwestii spadkowych .
ZGRANYCH PRAWNIKÓW

Tworzymy zespółZGRANYCH PRAWNIKÓW

Napisz lub zadzwońKontakt z nami

TEL: +48 (22) 241 16 96 
Zadzwoń do nas

info@kaczorowski.biz
Napisz maila

ul. Z. Słomińskiego 15 lok.14
00-195 Warszawa 
Odwiedź naszą kancelarię

 zobacz na mapie

Odwiedź nas również na naszym Facebookowym profilu:
 fb.com/kaczorowskikancelaria

Informujemy, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a ich podanie jest dobrowolne.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kaczorowski.biz spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane ani udostępniane.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]