Who we are

Who we are

Our mission is to support your business efficiently and efficiently. We find our work to be not a craft, but a passion and the art of providing clients with the best solutions.
We build lasting and partner relationships with our clients, based on trust and good communication. We just like and respect our clients.
Our operations are always professional and efficient. We do not avoid complex problems and difficult matters. We are brave and we like to seek for new solutions, which, however, always have to comply with the law.
We want your business to grow with our support.

Please, meet our team:

Paweł Kaczorowski

Paweł Kaczorowski

lawyer

He specialises in commercial law and intellectual property law. He advises on corporate processes, including establishment and restructuring of companies and joint venture transactions. Moreover, he participated in numerous investment projects in the field of R&D and modern technologies, including supply and implementation of IT systems and provision of support services. Currently, he is a member of the Supervisory Board of ERGIS S.A. and Dataqualis S.A. 

He graduated from the University of Warsaw. He speaks English and German fluently.

En Grzegorz Krawczyk

En Grzegorz Krawczyk

lawyer

He specialises in real estate law and litigation. He conducts cases before family court and court proceedings regarding resolutions adopted by bodies of legal entities and regarding liability of members of the management board of companies. He also deals with business criminal law ("white collar crimes"). 

He graduated from the Lazarski University.

En Marek Sikona

En Marek Sikona

Adwokat

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie kontraktów. Doradza w procesach inwestycyjnych, w tym start up, oraz zagadnieniach związanych z tworzeniem i restrukturyzacją spółek. Zajmuje się także transakcjami związanymi z branżą nowych technologii, w tym projektami wdrożeniowymi. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również studia na Erasmus Universiteit Rotterdam. Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

En Mirosława Sajewicz

En Mirosława Sajewicz

Adwokat

Specjalizuje się w sporach sądowych. Doradza w zakresie postępowań związanych z wykonywaniem umów konsorcjum oraz zamówień publicznych, jak również w sprawach dotyczących nowoczesnych technologii. Zajmuje się również prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim. 

En Karolina Legierska

En Karolina Legierska

Radca Prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, z handlem elektronicznym a także w prawie konsumenckim. Doradza w sprawach zgodności działalności przedsiębiorców z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posługuje się językiem angielskim.

En Jakub Grot

En Jakub Grot

Aplikant Adwokacki

Wspiera prowadzenie spraw sądowych oraz innych procesów prawnych, w których uczestniczy kancelaria. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, m.in. w zakresie prawa cywilnego i handlowego. 

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył również studia na Univerza v Mariboru. Posługuje się językiem angielskim oraz słoweńskim.